Waarom een taxatie?
Een taxatie kan om een van de volgende redenen nodig zijn.
  • als gevolg van een verplichting door de verzekeraar in geval van een WA + Casco verzekering of een WA + verzekering.
  • objectieve waardebepaling van een exclusief object.
  • fiscale redenen i.v.m. de bijtelling.
  • het voorkomen van discussies bij eventuele calamiteiten of verlies van het voertuig.